O proizvodu

Polivinil hlorid ili PVC je termoplastični materijal izveden iz obične soli i fosilnih goriva. Ovaj materijal za plastične cevi ima najdužu istoriju od svih plastičnih materijala. Polivinil hlorid (PVC) je otkriven krajem devetnaestog veka. Naučnici koji su posmatrali novostvoreni hemijski gas, vinil hlorid, takođe su otkrili da, kada se izloži sunčevoj svetlosti, taj gas prolazi kroz hemijsku reakciju (danas poznatu kao polimerizacija) rezultujući sivo-belim čvrstim materijalom. Međutim, taj čvrsti materijal je bio toliko težak za obradu da je ostavljen po strani u korist ostalih materijala. Nekoliko godina kasnije, tokom 1920-tih, naučnik za gumu, Valdo Semon je unajmljen od kompanije BFGoodrich da razvije sintetičku gumu koja bi zamenila sve skuplju prirodnu gumu. Njegovi eksperimenti su na kraju proizveli polivinil hlorid. Iako su proizvođači počeli da koriste PVC na razne načine – u petama za obuću, lopticama za golf, i kišnim mantilima, da navedemo samo neke – njegova primena se znatno povećala tokom Drugog svetskog rata. PVC je ispao odlična zamena za gumenu izolaciju za žice i dosta je korišćen na američkim vojnim brodovima. Nakon 1945. godine, njegova mirnodopska primena je doživela ekspanziju.

nibco upvc

PVC je najviše korišćeni plastični materijal za vodovodne cevi i cevovod. Prve PVC plastične cevi su napravljene tokom 1930-tih. Tokom 1950-tih, korišćene su za zamenu korodiranih metalnih cevi i samim tim za distribuciju sveže pijaće vode do rastuće urbane populacije. Materijal za plastične cevi i spojnice napravljen sa PVC jedinjenjima ispunjava zahteve ASTM D-1784 standarda, klase 12454-b, i ratifikovan je kao tip I, 1. razred i EN 1452 (za PVC-U). Uspešno se koristi preko 50 godina u oblastima hemijske obrade, industrijskih instalacija, distribuciji hlađene vode kroz vodovodne cevi, dejonizovanih vodovoda, odvoda za hemijske elemente, i sistema za navodnjavanje. Ubrzo su usledile dalje pritisne i nepritisne aplikacije na polju odvodnih kanala, tla i otpada, gasa (niskog pritiska) i zaštite kablova. Doprinos materijala za opšte zdravlje, higijenu i blagostanje je stoga bio značajan.

Fizičke osobine

PVC-U je okarakterisan kao materijal sa visokim fizičkim performansama i otporan je na koroziju i hemijska jedinjenja kao što su: kiseline, alkali, visoko slane supstance i mnoga druga jedinjenja. Nije otporan na ketone, neke hlorisane hidrokarbone i aromatična jedinjenja. Maksimalna radna temperatura za PVC-U je 60°C. Projektovan je da izdrži pritisak od 138 bara, a kao vodovodne cevi imaju najdugoročniju hidrostatičku izdržljivost na 23°C od bilo koje druge termoplastične instalacije za vodovod. Plastične cevi se spajaju  lepljenjem (PVC cementom), i to takozvanim hladnim varenjem. PVC plastične cevi imaju dug vek trajanja. Proučavanja PVC  cevi obavljena u Evropi tokom 1930-tih, a koja se i danas koriste, sugerišu veoma dug i koristan radni vek za ove proizvode (plastične cevi, vodovodne cevi) od stotinu godina ili duže, što će uopšteno premašiti vek trajanja struktura u kojima su instalirane. Skorija ispitivanja pri nemačkom KRV i holandskom TNO su potvrdila da PVC pritisne plastične cevi za vodu (vodovodne cevi), kada se pravilno instaliraju, imaju koristan vek trajanja od preko 100 godina.

PVC plastične cevi i proizvodi od istih imaju veoma dug i koristan vek trajanja. Proizvedene plastične cevi su još uvek u upotrebi, pa danas ne postoji toliko cevi za recikliranje. Iako tekući standardi ne dopuštaju praksu recikliranja upotrebljenih cevi u nove sertifikovane cevi, proizvođači PVC cevi mogu sami da recikliraju skoro sve ostatke proizvoda. Budući da je PVC termoplastičan, PVC plastične cevi se jednostavno mogu ponovo zakopati, pulverizovati i vratiti u proces proizvodnje kako bi se napravila nova cev.

U upotrebi su tri ostale varijante bazirane na standardnom PVC materijalu.

Varijanta visokih performansi, nazvana CPVC, naročito se koristi za vodovodne cevi u zatvorenom, kod snabdevanja toplom vodom. Druga varijanta, nazvana OPVC, predstavlja važnu prekretnicu u istoriji tehnologije plastične cevi. Ova molekularno-orijentisana, biaksijalna verzija visokih performansi sjedinjuje veoma visoku snagu sa dodatnom otpornošću na razne uticaje. Elastična varijanta je MPVC, PVC modifikovan sa akrilima ili hlorisanim PE. Ovaj veoma savitljiv materijal sa visokom otpornošću na naprsline koristi se za vodovodne cevi  u veoma zahtevnim aplikacijama, gde je otpornost na pucanje i koroziju važna.

Priprema
Sistemi PVC cevovoda su:

 • Bezbedni za okolinu.
 • Obezbeđuju dugotrajan radni vek.
 • Laki za instaliranje i rukovanje.
 • Otporni na koroziju.

PRIMENA

 • Instalacije za hladnu pitku vodu (vodovodne cevi).
 • Instalacije za klimatizaciju (odvod kondenza).
 • Industrijske instalacije.
 • Transport različitih hemijskih fluida.

Temperatura rada:

 • stalna  50°C
 • maksimalna 60°C (temperatura kvara)
 • pritisak rada zavisi od temperature