O proizvodu

DA, VAZDUH JE BESPLATAN, ALI NE ZA SVE!

Dok je svež vazduh besplatan, vazduh pod pritiskom ili komprimovani vazduh to nije. Komprimovani  vazduh se koristi kao pogonsko gorivo u savremenim proizvodnim procesima. Ne stvara opasne izduvne gasove niti druge štetne proizvode te ne zagađuje okolinu. Bezbedan je i efikasan. Efikasnost  direktno zavisi njegove distribucije. Distributivna mreža za komprimovani vazduh je suviše često uzrok propuštanja i gubitaka pritiska. Stoga, stvaran trošak komprimovanog vazduha zavisi direktno od tipa distributivnog kola.

Komprimovani vazduh u fabrikama se efikasno iskoristi u količini manjoj od polovine ukupno proizvedenog. Znatnu uštedu u datim sistemima predstavljaju kompresori.

Kompresori su uređaji koji služe za sabijanje vazduha, gasa ili pare, stvarajući viši pritisak tj. povećavajući energetsku vrednost.

Kompresori imaju široku primenu u savremenoj proizvodnji. Regulisanjem rada kompresora moguće je uštedeti 10% ukupne potrošnje energije u sistemima za komprimovani vazduh.

Za proizvodnju komprimovanog vazduha nisu dovoljni samo kompresori. Potrebno je posedovati i dodatnu opremu koja služi da uklanja ulje, prašinu i vodenu paru. Kompresori ne služe samo za sabijanje vazduha već je potrebno da isporučeni vazduh bude i određenog kvaliteta.

Loša svojstva komprimovanog vazduha se ispoljavaju u fizičkom i hemijskom sastavu. Štetne komponente u komprimovanom vazduhu su prisutne iz tri izvora. Na prvom mestu je sastav i svojstvo atmosferskog vazduha koji se koristi za komprimovanje, na drugom mestu su kompresori i na trećem mestu je distribucija. Da bi se komprimovani vazduh efikasno i bezbedno koristio u tehnološkim procesima, potrebno je  da se izvrši  obrada vazduha, da se stvore adekvatni uslovi da bi kompresori efikasno vršili svoju funkciju, te da se obezbedi kvalitetna distribucija.

Kompresori se razlikuju po principu rada i to su  volumetrijski kompresori i strujni kompresori. Na volumetrijskom principu rada grade se štapni kompresori dok se na strujnom principu rada grade turbo kompresori.

Kompresori moraju biti pravilno smešteni, prostorno i klimatski te redovno servisirani. Kvalitetna distribucija se obezbeđuje pravilnim projektovanjem mreža i pažljivim odabirom materijala.

girair-foto
Uvećani troškovi komprimovanog vazduha

Kompresori  se ponašaju kao pravi motori u instalaciji. Međutim u stvarnosti kompresori ne predstavljaju onaj deo koji je najskuplji. Drugi bitni faktori moraju biti uzeti u obzir kada se priprema objektivna analiza mreže: – kvalitet vazduha – zahtevani radni pritisak – tip mreže – gubici vazduha – izbor materijala. Osim loše projektovanih mreža koje zahtevaju da kompresori budu snažniji, propuštanja vazduha su često prisutna u celom sistemu i u nekim slučajevima mogu da apsorbuju približno 50% proizvodnje kompresora, uz gubitke kako energije tako i novca. Ali da li se ovo može tolerisati? Na starijoj mreži za komprimovani vazduh, propuštanja i slično su suviše česta. Posle nekog vremena, kompresori ostanu bez vazduha i zamenjuju se jačim. Da li verujete da je ovo ispravan način rešavanja ovog problema bez efikasnog rešavanja uzroka?

Produktivnost i uštede

Industrija je oblast sa najvećim potencijalom za uštedu energije. U industrijskom sektoru tehničke mogućnosti za uštedu energije su brojne, a jedna od njih je i ugradnja kvalitetnog sistema za komprimovani vazduh.

Kako bi se dobila optimalna efikasnost iz mreže, osim aspekta ultra brze instalacije, četiri kriterijuma su apsolutno presudna:

 • Inteligentan i podesan dizajn: niski ili čak nepostojeći gubici pritiska
 • Perfektno zaptivanje: nema propuštanja
 • Čist vazduh ujednačenog kvaliteta: zaštićen alat
 • Nema korozije: dugotrajnost i štednja pri održavanju

 

Ukraden novac?

Za vašu kompaniju i kompanije vaših klijenata dobici u proizvodnji su stalna briga. U tim okolnostima svaki faktor uključen u ispravan rad i operativni kvalitet kompanije mora biti uzet u obzir, sa najvećom temeljnošću. Međutim, postoji jedan faktor u mnogim proizvodnim pogonima koji se često zanemaruje pošto je nevidljiv. Zapravo nevidljiv je kao i sam vazduh – a to je komprimovani vazduh.

Ova presudna pokretačka snaga iza različitih proizvodnih koraka u najrazličitijim sektorima je veoma problematična i veoma skupa ukoliko se pomno ne prati. Neadekvatno izabrani kompresori kao i loše projektovano, neadekvatno ili staro distributivno kolo za komprimovani vazduh može stoga na nevidljiv način ali neminovno da ukrade tako pažljivo skupljen dobitak u proizvodnji. Novac, vaš novac i novac vaših klijenata može biti ukraden na najlukaviji mogući način!

Efikasnost
Kompletan sistem cevi i fitinga služi da transportuje komprimovani vazduh sa dve tehnologije spajanja. Lepljenjem, sa polimerom za zavarivanje koji se brzo suši (GIRAIR®) od Ø 16 do Ø 110 i fitinzi za komprimovanje (Quickair) od Ø 20 do Ø 63. Sistem poseduje visoke performanse, fleksibilnost i pouzdanost. Svi QUICKAIR®/GIRAIR® fitinzi prilagođeni su GIRAIR® cevima: visok mehanički otpor PN 12,5 i odlična otpornost na udare. Komponente GIRAIR® materijala za cevi odlikuju se odličnom otpornošću na uobičajena kompresorska ulja. GIRAIR® je takođe otporan na atmosferske agense (vlagu u vazduhu, agresivna okruženja) i na kondenzate (bez fenomena hidrolize). Mreže za komprimovan vazduh su dugogodišnje i nepropusne. GIRAIR® cev pokazuje odlično ponašanje u slučaju mehaničkog udara.
Tehničke osobine

 • Operativni uslovi:
  – nominalni pritisak 12,5 bara
  – temperatura -20°C do + 25°C
 • jednostavna i brza instalacija
 • neuporediva dugovečnost
 • skraćeno održavanje
 • tehnička pouzdanost
 • apsolutno zaptivanje
 • lagan, lak za rukovanje
 • uvek čist vazduh
 • momentalna identifikacija
 • potpuno bez korozije
GIRAIR®: KVALITETAN ODGOVOR ZA NOVE KOMPRESORE
 • BEZBEDNIJA nepropusnost + čist vazduh + otpornost na udar
 • POUZDANIJI anti-korozivan + gasi se samostalno
 • PRAKTIČNIJI brza instalacija + minimum održavanja + momentalna identifikacija
GIRAIR®: VAŠE REŠENJE ZA  KOMPRIMOVANI VAZDUH!
GIRAIR® uvek više, uvek bolje