O proizvodu

Polietilen koji je otporan na povišenu temperaturu (PE-RT) je smola koja je bazirana na tradicionalnim svojstvima polietilena, kombinovanog sa poslednjom tehnologijom (ograničeni geometrijski katalizator, obrada rastvora i etilen-okten kopolimer) kako bi se proširila performansa kao što je povećana snaga na visokim temperaturama. Familija DOWLEXTM PE-RT smola ima više od 25 godina dokazanu istoriju u obezbeđivanju izuzetnih performansi. MULTITUBO PE-RT/AL/PE-RT sistem se proizvodi u Nemačkoj, a u procesu proizvodnje se koriste DOWLEXTM PE-RT smole i „Dow“ lepljiva sredstva.

Kod višeslojne cevi, zasebni slojevi su povezani korišćenjem lepljivog sredstva sa superiornom performansom i odličnim karakteristikama obrade. Za poliolefine, ta lepljiva sredstva se obično sastoje od funkcionalizovanih poliolefina koji dobro prianjaju za poliolefinski sloj i vezuju se preko njihove funkcionalnosti za polarne slojeve. Važno je da lepljivo sredstvo bude pravilno prekvalifikovano budući da karakteristike primene, mogućnost ekstruzije i ostala svojstva mogu prilično varirati. Neka lepljiva sredstva su odlična pri sobnoj temperaturi, na primer, ali zbog njihove hemijske strukture ili distribucije molekularne težine, mogu da pretrpe dramatičan gubitak usled ljuštenja lepka pri višim temperaturama. U zavisnosti od tehničkih zahteva, izbor pravog lepljivog sredstva za aplikaciju može napraviti razliku u tome da li krajnji proizvod može da ispuni zahteve ili ne. Drugi važan aspekt je stabilizacioni paket lepljivog sredstva. Primena tople i hladne vode je obično pri višim temperaturama. Kako bi se sprečila rana degradacija lepljivog sredstva, potrebno je da bude pravilno stabilizovan i komponente treba da budu kompatibilne sa stabilizacionim paketom PE smole. Kvalitetno lepljivo sredstvo nije dodatna opcija – ono je od suštinske važnosti za performanse celokupne višeslojne cevi, jer ako aluminijum ne postane jedno sa unutrašnjim slojem, onda sistem ne može pravilno da funkcioniše.

DOWLEXTM PE-RT smola koju MULTITUBO koristi u proizvodnji je testirana u skladu sa ISO 9080 standardom na dugotrajnu hidrostatičku izdržljivost i ispunjava zahteve za aplikacije tople vode u skladu sa ISO 10508 za sve klase. Međutim, prema definiciji ISO 2578, na raspolaganju je dodatni metod za krucijalni spoljašnji sloj koji određuje vreme-temperatura limite nakon produžene izloženosti toploti. Da bi ispunio zahteve, mora da bude dokazano pri testiranju u pećnici za toplotno starenje da je istezljivost pri pucanju materijala veća od 25% od početne vrednosti nakon jednogodišnjeg testiranja. Skorije 12-mesečno testiranje je potvrdilo da DOWLEXTM PE-RT smole uveliko nadmašuju ovaj minimalni preduslov. Ovo postignuće odbacuje izazov alternativnih materijala za spoljašnji sloj, koja i ne mogu da se pohvale sličnom performansom. Za razliku od MULTITUBO -a neki proizvođači višeslojnih cevi, radi uštede, za spoljašnji deo koriste drugu sirovinu, na primer PEHD/HDPE, takozvano okiten crevo.  Godine 2005, sistemi od DOWLEXTM PE-RT smola dobili su Evropsko tehničko odobrenje – obeleženo sa „CE“ znakom kvaliteta. To je prvi put da je bilo koji sistem cevi dobio ETA-u.

PERT-AL-PERT – Višeslojne cevi – najbolje iz oba sveta

Kombinujući koristi metalnih i plastičnih materijala, ali izbegavajući nedostatke i jednih i drugih, PE-RT/AL/PE-RT višeslojne cevi su idealan izbor. Cev je napravljena od longitudinalno zalemljenog aluminjumskog sloja koji je iznutra i spolja okružen slojevima polietilena otpornog na povišenu temperaturu. Aluminijum obezbeđuje odličnu otpornost na pritisak i temperaturu. Unutrašnji i spoljašnji PE-RT slojevi ne ispoljavaju stvaranje kamenca i koroziju dok dodatak u vidu aluminijuma pruža cevi snagu koja ga čini odličnom alternativom za bakar. Sa PE-RT-om, nema potrebe za dodatnim procesom umrežavanja kao kod PEX sistema kod koga postoje tri glavne kategorije PEX cevovoda, grupisane prema metodu proizvodnje. PEX cevi mogu biti proizvedene korišćenjem procesa koji koriste peroksid (Tip A), silan (Tip B) ili radijaciju (Tip C) za umrežavanje polietilena. Stoga PE-RT cev ima veću urođenu fleksibilnost što znači da instalateri štede i vreme i novac. Višeslojne cevi sjedinjuju prednosti plastičnih cevi sa najvažnijim koristima metalnih cevi, čineći ih idealnim izborom za sve aplikacije tople i hladne vode.

Zbog njihove lake savitljivosti, čak i pri niskim temperaturama, PE-RT višeslojne cevi mogu biti znatno jeftinije za instaliranje od onih koje su napravljene od metala i ostalih materijala. Takođe, proizvodi napravljeni od DOWLEXTM PE-RT smole nude veću fleksibilnost u poređenju sa alternativnim plastičnim materijalima. PE-RT višeslojne cevi sjedinjuju najbolje karakteristike plastike i metala, na primer, poboljšanu memoriju oblika i neprobojnost za kiseonik.

PE-RT slojevi štite aluminijum u višeslojnim cevima od korozije. Tokom proizvodnje  ne koriste se nikakve hemikalije ili jedinjenja tako da sistem ostaje hemijski inertan tokom aplikacije. Uz to, cev se seče iz kalema što smanjuje rizik od otpada.

PE-RT je fleksibilniji od PEX-a, što znači lakše i brže montirane spojnica, ušteda u vremenu. PE-RT cevi  imaju glatku površinu koja se ne može uporediti sa ostalim materijalima. To igra važnu ulogu u smanjivanju gubitka pritiska i formiranja taloga. PE-RT smole obezbeđuju odličnu dugotrajnu hidrostatičku snagu bez umrežavanja potrebnog za PEX. Izbegavanje procesa umrežavanja dovodi do „čistijeg“ proizvoda koji bolje ispunjava zahteve pitke vode. Karakteristike PE-RT-a ga čine idealno pogodnim za pitku vodu zato što njegova fleksibilnost u poređenju sa ostalim materijalima znači da je potrebno manje spona tokom instaliranja. PE-RT smole se lakše zavaruju od ostalih materijala što pomaže u sprečavanju curenja i kontaminacije.

Primena

Zbog njihovih povećanih mehaničkih svojstava pri povišenim temperaturama, PE-RT smole se mogu upotrebiti u svim primenama za toplu i hladnu vodu. (ISO 10508 Service Conditions uključujući Class V). PE-RT Tip I je preporučeni izbor za podno grejanje, a PE-RT Tip II je materijal po izboru za zahtevnije aplikacije poput radijatora, bilo kao monolitna bilo kao višeslojna cev u kombinaciji sa aluminijumom.