O proizvodu
o-nama-foto

RASHLADNI SISTEMI – KOMPLETNO REŠENJE

Sistem je posebno pogodan za komercijalno i industrijsko rashlađivanje. Usled velikog asortimana cevi (prečnik od Ø20 do Ø200), fitinga i pribora, KRYOCLIM omogućava da se jednostavno i efikasno instaliraju rashladni sistemi bilo da su u pitanju komercijalni ili industrijski rashladni uređaji i mreže klima uređaja od -30C° do +40°C. KRYOCLIM se ne sme nikada koristiti sa HFC, HCFC i CFC. KRYOCLIM sistem je kompatibilan sa većinom antifriz tečnosti. Uz KRYOCLIM, rashladni sistemi se instaliraju u postojećim zgradama sa minimalnim ometanjem, pošto nema otvorene vatre ili buke. Pošto je KRYOCLIM mnogo lakši od metalne cevi, rashladni sistemi se instaliraju brzo i čisto. Brz i lak za instaliranje: ne zahteva posebne alate, struju ili dozvole za rukovanje sa vatrom. Kada neka oblast postane dostupna, rad može odmah da počne. Klasifikuje se kao M1 od strane CSTB. KRYOCLIM nije zapaljiv, pa se samim tim obezbeđuje sigurnost u slučaju požara. KRYOCLIM sistem koji se pravi od HPF se reciklira u potpunosti.

Rashladni sistemi – rashladni uređaji u javnim zgradama:

Danas su mnoge evropske zemlje jasno izjavile da cevi koje se koriste za prenos rashlađenih tečnosti u zgradama otvorenim za javnost moraju da budu nezapaljive.  Cilj je da se obezbedi najveća bezbednost u slučaju vatre i da se ograniči panika u javnosti. Sa svojim nezapaljivim materijalom, KRYOCLIM pruža rešenje za ove zahteve.

15 glavnih osobina

RASHLADNI SISTEMI – KOMPLETAN INSTALACIONI SISTEM ZA RASHLADNE MREŽE

Cevi, fiting i pripadajući pribor u dimenziji od Ø20mm do Ø200mm.

NEMA KOROZIJE

Sistem je napravljen od sirovine koja ne podleže procesu korozije, stoga nije potrebno formirati zaštitni film iznutra i primeniti antikorozivnu zaštitu spolja.

POŽARNA KLASIFIKACIJA

KRYOCLIM® po Euroclasses klasifikaciji spada u nezapaljive materijale i rangiran je kao Bs2d0 materijal. Takođe, ispunjava zahteve CH25 i CH35 norme.

VREME UGRADNJE BRZO I EFIKASNO

Lagane cevi, jednostavne za rukovanje (6 puta lakše od čeličnih), jednostavan set alata za montažu, nepotrebna dozvola za rad sa otvorenim plamenom, nema bučnih operacija, nema prašine na mestu izvođenja, nema potrebe za električnom energijom na mestu izvođenja. Tehnička pomoć na raspolaganju.

SIGURAN SPOJ

Laka vizuelna provera napravljenog spoja, jednostavan set alat za montažu instalacije, spojevi visokih performansi.

SMANJENO ODRŽAVANJE
LAKA I BRZA IDENTIFIKACIJA SISTEMA
BRZO I JEDNOSTAVNO PROŠIRENJE SISTEMA
VISOKA OTPORNOST NA UDARCE

Čak i pri veoma niskim temperaturama

SMANJENA KONDEZACIJA

Zahvaljujući većoj temperaturnoj toploti zidova cevi u poređenju sa metalnim, KRYOCLIM® granična temperatura je ispod tačke orošavanja, te je idealan za aplikacije sistema hlađenja.

UŠTEDA ENERGIJE

Sa veoma malim toplotnim gubicima i koeficijentom provoda toplote od 0,17 W/mK, KRYOCLIM® smanjuje toplotne gubitke i do 30% u poređenju sa čeličnim neizolovanim cevima.

SMANJENI GUBICI PRITISKA I OTPORA PRILIKOM PROTOKA
NEPROPUSTLJIV

KRYOCLIM® ne propušta kiseonik tj. nema difuzije kiseonika unutar sistema, što sprečava stvaranje taloga (mulja).

NAMENSKI PROIZVODI

GIRPI u ponudi ima širok spektar proizvoda koji su specijalno dizajnirani za KRYOCLIM® sistem. Kao što su šelne sa specijalnim izolacionim prstenom.

RECYCLING FRIENDLY

KRYOCLIM® je napravljen od HPF® koji je u potpunosti reciklirajući materijal.

Osnovne primene

Centralizovano hlađenje u stambenim i poslovnim zgradama nezavisno hlađenje
  • hlađenje kombinovano sa električnim grejanjem (2 cevi, 2 električna kabla)
  • povezivanje rashladne opreme
  • centralizovana klimatizacija
  • veza sa fan-coil jedinicama
Industrijske aplikacije
  • hlađenje mašina (za procesne jedinice & proizvodne linije)
  • centralizovana klimatizacija u proizvodnim pogonima i skladištima
Prehrambena industrija
  • rashladni sistemi u hladnjačama, centarlizovanim kuhinjama, supermarketima…
  • rashladni sistemi u fabrikama za preradu hrane
 KRYOCLIM®: najbolje rešenje za rashladne sisteme