O proizvodu

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Delovanje požara zavisi od mnogobrojnih parametara. Požar predstavlja nekontrolisano sagorevanje kojim se ugrožavaju kako ljudski životi tako i životna sredina i materijalna dobra. Kako bi se smanjio faktor rizika od požara, svakako treba preduzeti sve potrebne mere koje podrazumeva protivpožarna zaštita. Protivpožarna zaštita je zapravo skup organizacionih i tehničkih mera namenjenih preventivnoj zaštiti i gašenju sa ciljem sprečavanja nastanka i širenja požara.

6 blazemasterNajpouzdaniji način za efikasnu protivpožarnu zaštitu predstavljaju sprinkler sistemi. Sprinkler sistemi su automatski sistemi za gašenje požara. Aktiviraju se na određenoj temperaturi tj. pri pojavi požara. Pri aktivaciji se otvara sprinkler mlaznica i počinje automatsko gašenje. Sprinkler sistemi imaju prednost jer se deluje na samom mestu izbijanja požara sa što manjom količinom vode, te se na taj način smanjuje šteta od prskanja vodom. Razlikujemo mokre i suve sprinkler sisteme:

Mokri sprinkler sistemi:

– su brži i manje zahtevni. S obzirom da su koncipirani na cevima pod pritiskom koje su konstantno pune vode, ne mogu se primenjivati u prostorijama u kojima je moguće mržnjenje ili ključanje vode.

Suvi sprinkler sistemi:

– se koriste u uslovima gde postoji rizik od mraza. Cevi su pune komprimovanog vazduha i kad je van funkcije ventil je zatvoren. Pri aktiviranju, ventil se otvara, vazduh se gubi i voda izlazi kroz cevi.

Sprinkler sistemi se sastoje iz osnovnih elemenata koje čine sprinkler mlaznice , alarmni ventili i cevi.

U složenim sistemima protivpožarne zašite koja štiti živote i imovinu, bitno je da pravilno funkcionišu sve komponente.

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA/PROTIVPOŽARNI SISTEMI  – CPVC BlazeMaster

Kad je u pitanju protivpožarna zaštita, potreban vam je cevni sistem na koji možete da se oslonite. CPVC cevi i fitinzi koje vam predstavljamo dizajnirani su specijalno za protivpožarne sisteme i zasnovani su na više od 40 godina potvrđenog iskustva. Ovaj sistem uzdiže protivpožarne sisteme na nivo superiornih karakteristika koje prevazilaze vaša očekivanja, te protivpožarna zaštita sa ovim sistemom svakako dobija na kvalitetu. Ovaj protivpožarni sistem je najnapredniji postojeći i odobreni sistem plastičnih cevi dostupan na sadašnjem tržištu. Preventivna protivpožarna zaštita zahteva pouzdan, proveren i siguran sistem a CPVC sistem ispunjava sve uslove i sama činjenica da se koristi u više od 60 zemalja sveta govori o njegovom kvalitetu. Metalne cevi se ne mogu porediti sa njima. CPVC sistemi imaju mnogo više prednosti u odnosu na metalne sisteme, a svi drugi sistemi su zastareli u odnosu na njih.

Prednosti CPVC Blaze Master sistema

Obratite pažnju na sledeće činjenice:
 • Sertifikat NSF-a, bezbedni za pitku vodu po svim standardima.
 • Eliminiše se ljuštenje i korozija čak i u sredinama u kojima je prisutna velika količina soli u vazduhu.
 • Prirodna otpornost na koroziju izazvanu mikrobiološkim putem (Microbiologically Influenced Corrosion).
 • Superiorne karakteristike protoka omogućavaju bolje hidrauličko rešenje u odnosu na metalne sisteme.
 • Jednostavno postavljanje na terenu, neuporediva fleksibilnost, mala težina, laka montaža.
 • Prigušuju vibracije.
 • Visoka estetika instalacije čvrste cevi.
 • Minimalno ili nikakvo ulaganje u alat (nema specijalnih alata) dovodi do velike uštede.
 • Minimalni radni vek od 50 godina, sa sigurnosnim faktorom dva.
 • Program sigurnog kvaliteta (Quality Assurance Program) vam garantuje stalnost i pouzdanost.
 • Patentirana CPVC formula, stroga kontrola sirovine i proizvođača cevi i fitinga.

Pogodnosti

Izvođači:
 • Ušteda troškova (nije potreban specijalan alat za montažu).
 • Poboljšana izdržljivost i na niskim temperaturama (specijalno formulisana i patentirana formula).
 • Manje ometanja /konflikta/ sa drugim radovima (rad brz i lak čak i u okruženju sa drugim izvođačima).
 • Mala težina (nije potrebna specijalna oprema za pomeranje cevi u okviru prostora).
Investitori:
 • Niski troškovi (jeftinija montaža i stabilna cena u odnosu na metalne sistema).
 • Sistem optimalnih dimenzija (unutrašnjost glatka, bolje hidrauličke osobine,moguće smanje promera ugrađenih cevi, smanjivanje cene materijala).
Arhitekte i Inženjeri:
 • Potpuno ispitan (sistem je potpuno ispitan od strane UL, FM, UL-C, LPCB i VdS. Sistem je bio izložen plamenu koji je dostizao temperaturu veću od 760°C i bio je testiran dva puta na konstantni maksimalni radni pritisak od 22 bara više od godinu dana bez ikakvog pokazivanja slabosti ili popuštanja).
 • Sloboda prilikom projektovanja (mala težina i laka montaža znači da je sistem idealan za ona teško pristupačna mesta i za modifikaciju instalacije, gde fleksibilnost, lakoća materijala, laka montaža bez alata dozvoljava brzu, tihu i čistu montažu).
Nadležni Organi:
 • Potpuno ispitan i odobren (sistem je odobren po UL za NFPA 13, 13D, 13R, odobren po FM, odobren po LPCB, odobren po VdS i od svih važnijih institucija).
 • Dokazane karakteristike (sistem ima dokazanu pouzdanost karakteristika od 1984. godine. Program sigurnog kvaliteta (Quality Assurance Program), nenadmašan u industriji, garantuje pouzdanost i u budućnosti).

Odobren za više protivpožarnih instalacija nego bilo koji drugi nemetalni sistem.
Jednostavno rečeno, ovaj sistem predstavlja novi standard u protivpožarnim instalacijama.