IZVEDENI RADOVI

Zdravstveni centri // Stambeno poslovni objektI // Industrijski objekti // Ostali objekti

NIBCO U SRBIJI

Poslovno stambeni objekti // Industrijski objekti // Javni objekti // Ostali objekti

GIRPI U SRBIJI

Industrijski objekti

FOTOGRAFIJE OBJEKATA

Objekti // Izvedeni radovi

STEPEN

STEPEN je preduzeće u privatnoj svojini, osnovano 1992. godine, sa ciljem da postane uspešan porodični posao u sferi građevinarstva. Od samog osnivanja, prateći savremene tehnologije, preduzeće STEPEN se dinamično razvijalo. Iza nas stoji dugogodišnji instalaterski rad kojim smo stekli znanje i iskustvo, što nam daje tu malu ali vrlo bitnu prednost u odnosu na druge trgovačke firme. Uz ponudu opreme vrhunskog kvaliteta i uslugom na najvišem nivou možemo reći da smo jedni od lidera na tržištu.

NAŠI PROIZVODI

upvc-stepen

Polivinil hlorid ili PVC je termoplastični materijal izveden iz obične soli i fosilnih goriva. Ovaj materijal za plastične cevi ima najdužu istoriju od svih plastičnih materijala. Polivinil hlorid (PVC) je otkriven krajem devetnaestog veka. Naučnici koji su posmatrali novostvoreni hemijski gas, vinil hlorid, takođe su otkrili da, kada se izloži sunčevoj svetlosti, taj gas prolazi kroz hemijsku reakciju (danas poznatu kao polimerizacija) rezultujući sivo-belim čvrstim materijalom. Međutim, taj čvrsti materijal je bio toliko težak za obradu da je ostavljen po strani u korist ostalih materijala. Nekoliko godina kasnije, tokom 1920-tih, naučnik za gumu, Valdo Semon je unajmljen od kompanije BFGoodrich da razvije sintetičku gumu koja bi zamenila sve skuplju prirodnu gumu. Njegovi eksperimenti su na kraju proizveli polivinil hlorid. Iako su proizvođači počeli da koriste PVC na razne načine – u petama za obuću, lopticama za golf, i kišnim mantilima, da navedemo samo neke – njegova primena se znatno povećala tokom Drugog svetskog rata. PVC je ispao odlična zamena za gumenu izolaciju za žice i dosta je korišćen na američkim vojnim brodovima. Nakon 1945. godine, njegova mirnodopska primena je doživela ekspanziju.

PVC je najviše korišćeni plastični materijal za vodovodne cevi i cevovod. Prve PVC plastične cevi  su napravljene tokom 1930-tih. Tokom 1950-tih, korišćene su za zamenu korodiranih metalnih cevi i samim tim za distribuciju sveže pijaće vode do rastuće urbane populacije. Materijal za plastične cevi i spojnice napravljen sa PVC jedinjenjima ispunjava zahteve ASTM D-1784 standarda, klase 12454-b, i ratifikovan je kao tip I, 1. razred i EN 1452 (za PVC-U). Uspešno se koristi preko 50 godina u oblastima hemijske obrade, industrijskih instalacija, distribuciji hlađene vode kroz vodovodne cevi, dejonizovanih vodovoda, odvoda za hemijske elemente, i sistema za navodnjavanje. Ubrzo su usledile dalje pritisne i nepritisne aplikacije na polju odvodnih kanala, tla i otpada, gasa (niskog pritiska) i zaštite kablova. Doprinos materijala za opšte zdravlje, higijenu i blagostanje je stoga bio značajan.

cpvc-stepen

Kvalitetna oprema za grejanje omogućava da grejne instalacije zadovoljavaju i funkcionalni i estetski aspekt, te doprinose kvalitetnom životu i radu u stambenim i poslovnim objektima.

Oprema za grejanje obuhvata sve elemente potrebne za uspešnu grejnu instalaciju, sa ciljem maksimalne iskoristivosti resursa. Shodno tome, pravilan izbor cevi za grejanje je od neprocenjive važnosti. Cevi za grejanje obavljaju funkciju povezivanja izvora toplote sa grejnim telima. U cevima se nalazi grejni fluid (voda ili vodena para) a najčešći materijali koji se koriste za izradu cevi za grejanje tj. cevne mreže su čelik, bakar i plastika. Termoplastične cevi za grejanje poseduju mnogobrojne prednosti nasuprot metalnih cevi. Višestruke prednosti pogoduju kako izvođačima radova tako i krajnjim korisnicima. Upravo zbog toga ističemo upotrebu CPVC cevi za grejanje (oprema za grejanje) kao najefikasniji izbor.

Hlorisani Polivinil Hlorid (CPVC) je termoplastični materijal za cevi i spojnice napravljen sa CPVC jedinjenjima koja ispunjavaju zahteve ASTM Klase 23447 kako je definisano u ASTM Specifikaciji D1784 i EN-ISO 15877 (za PVC-C). Izdržava pritisak do 138 bara i maksimalnu temperaturu od 100°C. Tokom 45 godina se dokazao kao sjajan materijal za cevovode koji distribuira vrele i korozivne tečnosti, toplu i hladnu vodu, vodovodne instalacije kao i proizvodnju cevi za grejanje (oprema za grejanje). Spaja se lepljenjem (CPVC cementom), takozvanim hladnim varenjem.

FlowGuard Gold® cevovod je napravljen od posebne plastike koja je hemijski poznata kao hlorisani polivinilhlorid (CPVC). FlowGuard Gold® CPVC je rezultat nove tehnologije koja obezbeđuje povećanu čvrstoću proizvoda. FlowGuard Gold® sistemi distribucije vode (vodovodne instalacije i oprema za grejanje) se montiraju sa odmah raspoloživim, jeftinim alatima. Zacementirani (zalepljeni) spojevi koji se već više od 45 godina pokazuju kao uspešni – FlowGuard Gold® cevovod (vodovodne instalacije)  -osiguravaju pouzdanost.

Sa dokazanom performansom u domovima, kondominijumima, apartmanima i hotelima širom sveta, FlowGuard Gold® cevovod je superioran izbor za milione zadovoljnih vlasnika domova. Savremene vodovodne instalacije podrazumevaju korišćenje plastičnih cevi. Vodovodne cevi od plastike tj. CPVC sistemi su idealni za cevovod sa pitkom vodom u svim tipičnim stambenim (samostalnim ili sa više porodica) zgradama, motel/hotel, kamp-kućama, stambenim naseljima, malim komercijalnim i institucionalnim strukturama. CPVC cevovod se instalira i koristi od 1959. godine, a prvobitne vodovodne instalacije i dalje besprekorno rade. CPVC cevi su pogodne za korišćenje i kao cevi za grejanje. CPVC cevovod je od njegovog razvoja instaliran na više od milijardu metara sistema u kućama, kondominijumima, zgradama, apartmanima i hotelima, uključujući 12 miliona domova. CPVC cevovod se neće prerano pokvariti usled korozije, elektrolize, ili stvaranja kamenca u oblastima u kojima su voda, tlo, i/ili atmosferski uslovi agresivni, stoga oprema za grejanje i vodovodne instalacije od CPVC-a bez kompromisa odgovaraju svim standardima.

upvc-stepen

DA, VAZDUH JE BESPLATAN, ALI NE ZA SVE!

Dok je svež vazduh besplatan, vazduh pod pritiskom ili komprimovani vazduh to nije. Komprimovani  vazduh se koristi kao pogonsko gorivo u savremenim proizvodnim procesima. Ne stvara opasne izduvne gasove niti druge štetne proizvode te ne zagađuje okolinu. Bezbedan je i efikasan. Efikasnost  direktno zavisi njegove distribucije. Distributivna mreža za komprimovani vazduh je suviše često uzrok propuštanja i gubitaka pritiska. Stoga, stvaran trošak komprimovanog vazduha zavisi direktno od tipa distributivnog kola.

Komprimovani vazduh u fabrikama se efikasno iskoristi u količini manjoj od polovine ukupno proizvedenog. Znatnu uštedu u datim sistemima predstavljaju kompresori.

Kompresori su uređaji koji služe za sabijanje vazduha, gasa ili pare, stvarajući viši pritisak tj. povećavajući energetsku vrednost.

Kompresori imaju široku primenu u savremenoj proizvodnji. Regulisanjem rada kompresora moguće je uštedeti 10% ukupne potrošnje energije u sistemima za komprimovani vazduh.

Za proizvodnju komprimovanog vazduha nisu dovoljni samo kompresori. Potrebno je posedovati i dodatnu opremu koja služi da uklanja ulje, prašinu i vodenu paru. Kompresori ne služe samo za sabijanje vazduha već je potrebno da isporučeni vazduh bude i određenog kvaliteta.

Loša svojstva komprimovanog vazduha se ispoljavaju u fizičkom i hemijskom sastavu. Štetne komponente u komprimovanom vazduhu su prisutne iz tri izvora. Na prvom mestu je sastav i svojstvo atmosferskog vazduha koji se koristi za komprimovanje, na drugom mestu su kompresori i na trećem mestu je distribucija. Da bi se komprimovani vazduh efikasno i bezbedno koristio u tehnološkim procesima, potrebno je  da se izvrši  obrada vazduha, da se stvore adekvatni uslovi da bi kompresori efikasno vršili svoju funkciju, te da se obezbedi kvalitetna distribucija.

Kompresori se razlikuju po principu rada i to su  volumetrijski kompresori i strujni kompresori. Na volumetrijskom principu rada grade se štapni kompresori dok se na strujnom principu rada grade turbo kompresori.

Kompresori moraju biti pravilno smešteni, prostorno i klimatski te redovno servisirani. Kvalitetna distribucija se obezbeđuje pravilnim projektovanjem mreža i pažljivim odabirom materijala.

pert

Polietilen koji je otporan na povišenu temperaturu (PE-RT) je smola koja je bazirana na tradicionalnim svojstvima polietilena, kombinovanog sa poslednjom tehnologijom (ograničeni geometrijski katalizator, obrada rastvora i etilen-okten kopolimer) kako bi se proširila performansa kao što je povećana snaga na visokim temperaturama. Familija DOWLEXTM PE-RT smola ima više od 25 godina dokazanu istoriju u obezbeđivanju izuzetnih performansi. MULTITUBO PE-RT/AL/PE-RT sistem se proizvodi u Nemačkoj, a u procesu proizvodnje se koriste DOWLEXTM PE-RT smole i „Dow“ lepljiva sredstva.

Kod višeslojne cevi, zasebni slojevi su povezani korišćenjem lepljivog sredstva sa superiornom performansom i odličnim karakteristikama obrade. Za poliolefine, ta lepljiva sredstva se obično sastoje od funkcionalizovanih poliolefina koji dobro prianjaju za poliolefinski sloj i vezuju se preko njihove funkcionalnosti za polarne slojeve. Važno je da lepljivo sredstvo bude pravilno prekvalifikovano budući da karakteristike primene, mogućnost ekstruzije i ostala svojstva mogu prilično varirati. Neka lepljiva sredstva su odlična pri sobnoj temperaturi, na primer, ali zbog njihove hemijske strukture ili distribucije molekularne težine, mogu da pretrpe dramatičan gubitak usled ljuštenja lepka pri višim temperaturama. U zavisnosti od tehničkih zahteva, izbor pravog lepljivog sredstva za aplikaciju može napraviti razliku u tome da li krajnji proizvod može da ispuni zahteve ili ne. Drugi važan aspekt je stabilizacioni paket lepljivog sredstva. Primena tople i hladne vode je obično pri višim temperaturama. Kako bi se sprečila rana degradacija lepljivog sredstva, potrebno je da bude pravilno stabilizovan i komponente treba da budu kompatibilne sa stabilizacionim paketom PE smole. Kvalitetno lepljivo sredstvo nije dodatna opcija – ono je od suštinske važnosti za performanse celokupne višeslojne cevi, jer ako aluminijum ne postane jedno sa unutrašnjim slojem, onda sistem ne može pravilno da funkcioniše.

DOWLEXTM PE-RT smola koju MULTITUBO koristi u proizvodnji je testirana u skladu sa ISO 9080 standardom na dugotrajnu hidrostatičku izdržljivost i ispunjava zahteve za aplikacije tople vode u skladu sa ISO 10508 za sve klase. Međutim, prema definiciji ISO 2578, na raspolaganju je dodatni metod za krucijalni spoljašnji sloj koji određuje vreme-temperatura limite nakon produžene izloženosti toploti. Da bi ispunio zahteve, mora da bude dokazano pri testiranju u pećnici za toplotno starenje da je istezljivost pri pucanju materijala veća od 25% od početne vrednosti nakon jednogodišnjeg testiranja. Skorije 12-mesečno testiranje je potvrdilo da DOWLEXTM PE-RT smole uveliko nadmašuju ovaj minimalni preduslov. Ovo postignuće odbacuje izazov alternativnih materijala za spoljašnji sloj, koja i ne mogu da se pohvale sličnom performansom. Za razliku od MULTITUBO -a neki proizvođači višeslojnih cevi, radi uštede, za spoljašnji deo koriste drugu sirovinu, na primer PEHD/HDPE, takozvano okiten crevo.  Godine 2005, sistemi od DOWLEXTM PE-RT smola dobili su Evropsko tehničko odobrenje – obeleženo sa „CE“ znakom kvaliteta. To je prvi put da je bilo koji sistem cevi dobio ETA-u.

kruoclimRASHLADNI SISTEMI – KOMPLETNO REŠENJE

Sistem je posebno pogodan za komercijalno i industrijsko rashlađivanje. Usled velikog asortimana cevi (prečnik od Ø20 do Ø200), fitinga i pribora, KRYOCLIM® omogućava da se jednostavno i efikasno instaliraju rashladni sistemi bilo da su u pitanju komercijalni ili industrijski rashladni uređaji i mreže klima uređaja od -30C° do +40°C. KRYOCLIM® se ne sme nikada koristiti sa HFC, HCFC i CFC. KRYOCLIM® sistem je kompatibilan sa većinom antifriz tečnosti. Uz KRYOCLIM®, rashladni sistemi se instaliraju u postojećim zgradama sa minimalnim ometanjem, pošto nema otvorene vatre ili buke. Pošto je KRYOCLIM® mnogo lakši od metalne cevi, rashladni sistemi se instaliraju brzo i čisto. Brz i lak za instaliranje: ne zahteva posebne alate, struju ili dozvole za rukovanje sa vatrom. Kada neka oblast postane dostupna, rad može odmah da počne. Klasifikuje se kao M1 od strane CSTB. KRYOCLIM® nije zapaljiv, pa se samim tim obezbeđuje sigurnost u slučaju požara. KRYOCLIM® sistem koji se pravi od HPF se reciklira u potpunosti.

Rashladni sistemi - rashladni uređaji u javnim zgradama:

Danas su mnoge evropske zemlje jasno izjavile da cevi koje se koriste za prenos rashlađenih tečnosti u zgradama otvorenim za javnost moraju da budu nezapaljive.  Cilj je da se obezbedi najveća bezbednost u slučaju vatre i da se ograniči panika u javnosti. Sa svojim nezapaljivim materijalom, KRYOCLIM® pruža rešenje za ove zahteve.

blazemasterDelovanje požara zavisi od mnogobrojnih parametara. Požar predstavlja nekontrolisano sagorevanje kojim se ugrožavaju kako ljudski životi tako i životna sredina i materijalna dobra. Kako bi se smanjio faktor rizika od požara, svakako treba preduzeti sve potrebne mere koje podrazumeva protivpožarna zaštita. Protivpožarna zaštita je zapravo skup organizacionih i tehničkih mera namenjenih preventivnoj zaštiti i gašenju sa ciljem sprečavanja nastanka i širenja požara.

Najpouzdaniji način za efikasnu protivpožarnu zaštitu predstavljaju sprinkler sistemi. Sprinkler sistemi su automatski sistemi za gašenje požara. Aktiviraju se na određenoj temperaturi tj. pri pojavi požara. Pri aktivaciji se otvara sprinkler mlaznica i počinje automatsko gašenje. Sprinkler sistemi imaju prednost jer se deluje na samom mestu izbijanja požara sa što manjom količinom vode, te se na taj način smanjuje šteta od prskanja vodom. Razlikujemo mokre i suve sprinkler sisteme:

Mokri sprinkler sistemi:

- su brži i manje zahtevni. S obzirom da su koncipirani na cevima pod pritiskom koje su konstantno pune vode, ne mogu se primenjivati u prostorijama u kojima je moguće mržnjenje ili ključanje vode.

Suvi sprinkler sistemi:

- se koriste u uslovima gde postoji rizik od mraza. Cevi su pune komprimovanog vazduha i kad je van funkcije ventil je zatvoren. Pri aktiviranju, ventil se otvara, vazduh se gubi i voda izlazi kroz cevi.

Sprinkler sistemi se sastoje iz osnovnih elemenata koje čine sprinkler mlaznice , alarmni ventili i cevi.

U složenim sistemima protivpožarne zašite koja štiti živote i imovinu, bitno je da pravilno funkcionišu sve komponente.

ventili

Ventili se u sistemima cevovoda koriste radi kontrole protoka tečnosti. Proizvode se u različitim oblicima i od različitih materijala. Adekvatan izbor ventila veoma je važan kako bi se dobio sistem koji je maksimalno siguran i efikasan, koji ima pristupačnu cenu i koji je dugotrajan.

U složenim sistemima protivpožarne zašite koja štiti živote i imovinu bitno je da pravilno funkcionišu sve komponente. Ventili koji se koriste u sistemima protivpožarne zaštite  nisu izuzetak, NIBCO protivpožarni ventili su UL/FM sertifikovani što vam garantuje kvalitet i pouzdanost.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) je nezavisna, neprofitna organizacija za ispitivanje bezbednosti proizvoda i sertifikaciju. Više od jednog veka bavi se testiranjem bezbednosti proizvoda namenjenih javnosti. Svake godine, više od 16 milijardi UL oznaka se primenjuje na proizvode u celom svetu.

Factory Mutual Research Corporation (FMRC) agencija za testiranje osiguravajućih kompanija. Factory Mutual Research radi sa komercijalnim i industrijskim klijentima u cilju rešavanja problema putem jedinstvene interakcije naše tri radne jedinice: Standarda, Istraživanja i Sertifikacije proizvoda (Odobrenja). Rezultati istraživanja postavljaju nove standarde koji poboljšavaju praksu sprečavanja gubitaka i pomažu pri razvoju novih proizvoda. Pored toga, proizvođači koriste usluge nezavisne laboratorije za testiranje Factory Mutual Research kako bi dobili odobrenje kojim se potvrđuje pouzdanost njihovih proizvoda i usluga.

Proizvod sa UL i FM sertifikatom je garantovano vrhunskog kvaliteta i pouzdan.

STEPEN - kontrola protoka

STEPEN je preduzeće u privatnoj svojini, osnovano 1992. godine, sa ciljem da postane uspešan porodični posao u sferi građevinarstva. Od samog osnivanja, prateći savremene tehnologije, preduzeće STEPEN se dinamično razvijalo.

TOP