VIDEO

Montaže i ispitivanja naših proizvoda.

MONTAŽA

Video uputstva montaže proizvoda.

NIBCO FlowGuard Gold

NIBCO BlazeMaster

GIRPI KRYOCLIM

GIRPI QUICKAIR

MULTIWELD – termo fuziono varenje

ISPITIVANJA

Video sa laboratorijskih ispitivanja proizvoda.

Hidrostatičko ispitivanje FGG cev sa fitingom (1790 psi-123 bara)

Hidrostatičko ispitivanje FGG vs PEX

Vatra FGG vs PEX

Vatra FGG

Znojenje cevi, hladna voda 10°C FGG vs Bakar

Provodljivost toplote

Ispitivanje na udarac FGG vs obican CPVC vs Bakar

Ispitivanje na deformacije u presi

Ispitivanje na mehanički udar pri pritisku komprimovanog vazduha od 7 bara

NIBCO Blazemaster

TOP