CPVC FlowGuard Gold®

Hlorisani Polivinil Hlorid (CPVC) je termoplastični materijal za cev i spojnice napravljen sa CPVC jedinjenima koja ispunjavaju zahteve ASTM Klase 23447 kako je definisano u ASTM Specifikaciji D1784 i EN-ISO 15877 (za PVC-C). Izdržava pritisak do 138 bara i maksimalnu temperaturu od 100°C. Tokom 45 godina se dokazao kao sjajan materijal za vrele i korozivne tečnosti, toplu i hladnu vodu, spaja se lepljenjem (CPVC cementom), takozvanim hladnim varenjem.

FlowGuard Gold® cevi i spojnice su napravljeni od posebne plastike koja je hemijski poznata kao hlorisani polivinilhlorid (CPVC). FlowGuard Gold® CPVC je rezultat nove tehnologije koja obezbeđuje povećanu čvrstoću proizvoda. FlowGuard Gold® sistemi distribucije vode se montiraju sa odmah raspoloživim, jeftinim alatima. Zacementirani (zalepljeni) spojevi – koji su se već više od 45 godina pokazali kao uspešni – osiguravaju pouzdanost FlowGuard Gold® sistema cevovoda.

Sa dokazanom performansom u domovima, kondominijumima, apartmanima i hotelima širom sveta, FlowGuard Gold® sistem cevovoda je superioran izbor za milione zadovoljnih vlasnika domova. CPVC sistemi su idealni za sve cevovode sa pitkom vodom u svim tipičnim stambenim (samostalnim ili sa više porodica) zgradama, motel/hotel, kamp-kućama, stambenim naseljima, malim komercijalnim i institucionalnim strukturama. Sistemi CPVC cevovoda se instaliraju i koriste od 1959. godine, a prvobitne instalacije i dalje besprekorno rade. Od njegovog razvoja, instalirano je više od milijarde metara sistema CPVC cevovoda u kućama, kondominijumima, zgradama, apartmanima i hotelima, uključujući 12 miliona domova. CPVC cevovod se neće prerano pokvariti usled korozije, elektrolize, ili stvaranja kamenca u oblastima u kojima su voda, tlo, i/ili atmosferski uslovi agresivni.

CPVC - Karakteristike i koristi

Potražite Zlato!

ČISTOĆA VODE – Neka voda je klasifikovana kao „agresivna“. Iako takva voda može biti bezbedna za piće, ona može da utiče na sisteme cevovoda i da dovede do toga da se elementi kao što su olovo, bakar, i kadmijum rastvore u vodi. Kao rezultat toga, cevi unutar doma mogu biti veliki izvor nečistoća. Pod tim svetlom, mnogi vlasnici domova i stanovnici apartmana sada radije kupuju pitku vodu, ili je filtriraju da bi uklonili teške metale. Drugi način da minimizirate takve nečistoće u vašoj vodi jeste da specifikujete FlowGuard Gold sistem cevovoda. FlowGuard Gold hlorisana polivinilhlorid (CPVC) cevne spojnice nisu izvor nečistoća od teških metala, i odgovaraju strogim bezbedonosnim zahtevima ANSI/NSF Standarda 61 (Komponente pitke vode, zdravstveni efekti). Takođe, za razliku od nekih sistema, CPVC ispunjava zahteve ANSI/NSF 61 bez obzira na pH vode (pH je uobičajeno merenje jedne od karakteristika pitke vode).

TRAJNOST – Za razliku od metalnih cevi, CPVC je veoma otporan na koroziju. Metalni cevovod može da korodira i da procuri kada je lokalna voda „agresivna“ usled prisustva visokih nivoa kiseonika, niskog pH, ili ostalih potencijalno korozivnih elemenata. Veoma agresivna voda, iako bezbedna za piće, može da dovede do korodiranja ili „bušenja“ i time izazove curenje za samo par godina. U nekim slučajevima, instaliranje CPVC sistema cevovoda koji je otporan na koroziju je jedino trajno rešenje.

ENERGETSKA EFIKASNOST – Sve cevi sa toplom vodom donekle zrače toplotu. To nije samo izgubljena energija, već i dovodi do toga da padne temperatura vode u cevi i time se do slavina isporuči hladnija voda. Međutim, CPVC daleko manje provodi toplotu nego drugi sistemi. Kao rezultat toga, CPVC cevovod pomaže da se voda sačuva od hlađenja i obezbeđuje više tople vode za korisnika. Obratno, slab „transfer“ toplote CPVC cevovoda, takođe, pomaže da se voda sačuva od zagrevanja. Kada se radi o biranju vodovodne instalacije koja će pomoći da vaša topla voda ostane topla, a vaša hladna voda da ostane hladna, FlowGuard Gold CPVC sistem cevovoda je najbolji izbor. Poboljšane karakteristike termalne provodljivosti povezane sa CPVC-om mogu da stvore znatne dugoročne uštede za vlasnika doma ili stanara koji ima svest o energiji. Termalna provodljivost bakarnog sistema je 2500 puta veća od CPVC sistema.

SMANJENA KONDENZACIJA – Zbog toga što su neki sistemi dobri provodnici toplote, spoljašnja površina koja prenosi hladnu vodu će se ohladiti. Vlaga u vazduhu, potom, može da se kondenzuje na ovoj hladnoj površini i da, u nekim slučajevima, izazove kapanje. Očigledno, kapanje vode sa cevi nije poželjno zato što voda može da prouzrokuje štetu. FlowGuard Gold cev je napravljena od CPVC-a koji ispoljava slab „transfer“ toplote. Kao rezultat toga, spoljašnja površina CPVC cevi koja prenosi hladnu vodu ne postaje tako hladna kao kod drugih cevi i potencijal za kondenzaciju vlage (i kapanje) biva znatno smanjen kada se koristi FlowGuard Gold cev i spojnice.  

TIHI RAD - FlowGuard Gold sistem cevovoda je četiri puta tiši od metalnog cevovoda, prema skorijoj NSF međunarodnoj studiji; metal je sklon „vodenom čekiću“ koji može da rezonira buku kroz zgradu. Uz to, buka izazvana vodom koja jednostavno teče kroz cev je primetno manja sa CPVC-om.

STVARANJE KAMENCA – Za razliku od metalnih, CPVC nije podložan koroziji. Nema stvaranja kamenca što znači da nema gubitka pritiska i smanjenja trajnosti instalacije.

SVOJSTVA ZAPALJIVOSTI - FlowGuard Gold CPVC ima temperaturu paljenja od 900° F (482°C) što je najniža temperatura na kojoj se razvija dovoljno zapaljivog gasa koji može biti zapaljen malim spoljašnjim plamenom. Mnoge druge zapaljive materije, kao što je drvo, pale se na na 500°F (260°C) ili manje. FlowGuard Gold CPVC neće podržati gorenje. Mora biti primoran da gori usled njegovog veoma visokog Indeksa ograničenja kiseonika (LOI) od 60. LOI je procenat kiseonika potrebanog u atmosferi da podrži sagorevanje. Budući da Zemljina atmosfera sadrži samo 21% kiseonika, FlowGuard Gold CPVC neće goreti.

Indeks ograničenja kiseonika (LOI)

Kiseonik koji se nalazi u Zemljinoj atmosferi – 21%

Materijal

LOI

Pamuk

16 – 17

Polipropilen

18

Breza

20

CPVC

60

FlowGuard Gold CPVC ima znatno nižu temperaturu sagorevanja pri 7.770 BTU/lb u poređenju sa duglazijom pri 9.040 BTU/lb i polipropilenom pri skoro 20.000 BTU/lb. Materijali sa visokom temperaturom sagorevanja ovekovečuju zapaljivu mešavinu koja, kada se zapali, stvara više toplote i dovodi do toga da proces gorenja postane nezavisan. FlowGuard Gold CPVC ne može da bude izvor paljenja vatre ili da podrži sagorevanje. Američka kompanija za testiranje je, korišćenjem test protokola sa Univerziteta Pitsburg, otkrila da se CPVC „smatra toksičnim koliko i drvo duglazije“. FlowGuard Gold CPVC je, takođe, emitovao izuzetno niske nivoe dima. Testiranje pri Underwriters Laboratories u Kanadi je pokazalo da CPVC proizvodi samo jednu trećinu dima od osušenog drveta.

Ovo svojstvo čini CPVC cev atraktivnom alternativom za čeličnu i bakarnu cev kod automatskih protivpožarnih sistema. CPVC sistemi za protivpožarne sisteme su odobreni u SAD za upotrebu u stambenim zgradama za jednu ili više porodica. Instalacija treba da bude u skladu sa NFPA Odeljkom 13, 13D, i 13R. 

CPVC - Primena

Sistemi FlowGuard Gold CPVC cevovoda su:

Bezbedni za okolinu.
Obezbeđuju dugotrajni vek trajanja.
Laki za instaliranje i rukovanje.
Otporni na koroziju.

PRIMENA:
 
Instalacije za toplu i hladnu pitku vodu
Instalacije centralnog grejanja
Instalacije za klimatizaciju (grejanje i hlađenje)
Industrijske instalacije
Transport različitih hemijskih fluida
Protivpožarni sistemi

Temperatura rada:

stalna 90°C
maksimalna 100°C (temperatura kvara)
pritisak rada zavisi od temperature